Vi är inte helt klara med vår reseguide om Tallinn men vi jobbar på det. Snälla ha tålamod med oss.

Tallinn

Om Tallinn i Tallinn


Geografi

Tallinn är inte bara den största staden i Estland utan även dess huvudstad. Estland är den nordligaste av de baltiska länderna och ligger tvärsöver den finska viken, i höjd med Stockholm.
Huvudstaden Tallin är beläget på den norra kusten av landet och vetter mot den finska huvudstaden Helsingfors. Faktum är att avståndet till Helsingfors enbart är 82 kilometer, en sträcka som kan jämföras med Stockholm och Uppsala. Att estländarna känner en nordisk närvaro blir mer uppenbart när avståndet till Stockholm endast är 38 mil, ett avstånd betydligt närmare än Stockholm-Göteborg.
Tallinn upptar en yta av 160 km2 med en längre kuststräcka på 46 kilometer. Likt de flesta nordeuropeiska länder har Estland och området kring Tallinn många öar, bland annat Kopli. Kring Tallinn finns även ett flertal större sjöar, som Ülemiste där stadens dricksvatten härrör från. Tidigare Staden är kuperad då en kalksten skär genom Tallinn. Högsta punkten i denna kuststad är 64 meter över havsytan, i det sydliga distriktet Nõmme.


Om Estländarna

Estländare är inte vilt skilt från svenskar. De är ofta blyga, tysta men när samtalen rullat på visar de sig vara väldigt öppna, vänliga och humoristiska. Likt den svenska humorn är den estniska väldigt inriktad på sarkasm. Estländarnas hobby sträcker sig över flera områden. När man vandrar runt i staden märker man snabbt invånarnas förkärlek till mode, varpå det är ett hett tips att packa ned några av de bättre kläderna i garderoben för att smälta in. Staden är väldigt multikulturell och hyser såväl estländare, finnar, ryssar, letter, ukrainare, vitryssar, tyskar som estlandssvenskar. Precis som svenskar är estländarna väldigt sekulariserade men tack vare sin långa historia finns det många kyrkor att tillgå i Tallinn. En annan förkärlek estländare har är att sjunga, något som yttrar sig på festivalen som går av stapeln var femte år och som ofta engagerar var femte Est! Precis som i övriga Europa bör man ha ett fast grepp när man hälsar och se varandra i ögonen. Många estländare tenderar även att ha en affektion till utomhusliv och att vistas i det som upptar halva Estlands yta, skog. 


Estlands kulturella attribut

Estland är ungefär som en blandning av den svenska kulturen och den ryska kulturen. Detta blir mer uppenbart när man ser att historiskt sett har Estland tillhört bägge länderna. Men Estland och Tallinn närmar sig efter mycket ansträngning också Europa på flera plan. Medlemskapet i EU var en milstolpe, vinsten i Eurovision Song Contest gav eko över Europa och satte Estland och Tallinn på kartan. Satsningen på kultur har också burit frukt i och med att Tallinn blivit utnämnd att vara Europas kulturhuvudstad 2011.
Tallinn borna är väldigt tekniskt inriktade i stora delar av staden har du möjlighet trådlös uppkoppling så som bra mobiltäckning. I tillägg var det Estländarna som låg bakom det framgångsrika företaget Skype, ytterligare en aspekt som visar på Tallinn bornas hängivenhet till teknik.
Många i Tallinn bor väldigt trångt, men varierar detta boende med en sommarstuga ute på någon av öarna eller ute på landsbygden. Här finns det gott om utrymme att utöva en av estländarnas favorithobby – sauna.
Tallinn hyser ett flertal institut för högre utbildning och jämfört med övriga Europas har väldigt många ur befolkningen en gedigen utbildning.


Väder

Vädret i Tallin är inte mycket skilt från vad vi är vana vid hemma i Sverige. Vintertid är det ett par minusgrader och under sommarmånaderna juni, juli och augusti är det kring 20 grader Celsius. Viktigt att beakta är att det är under perioden juni till november som större delen av nederbörden sker. Av denna anledning rekommenderar många att åka till Tallinn under maj eller juni månad, när värmen börjat ta fart men regnperioden än inte startat.
Under sommarmånaderna sker även det som lokalborna kallar för ”vita nätter”, när solen visar sig under närmare 20 av dagens 24 timmar. Tallinn är väldigt beroende av Östersjön och upplever ofta kalla havsvindar.
Med detta som bakgrund är alltså de fyra årstiderna följande;
Vintern – kylig men ofta mycket snö vilket gör medeltidsstaden Tallinn till ett levande vykort.
Våren – ofta mycket vind, men däremot torrare klimat och friskt klimat.
Sommaren – långa vita nätter blandas med ljumma kvällar.
Hösten – karaktäriseras av en del ljumma dagar och än fler regndagar.


Språket

Det estniska språket är väldigt unikt och anses vara väldigt svårt att lära sig. Det tillhör det fennougriska och som namnet avslöjar är detta samma familj som finskan och ungerskan. Därmed är estniskan inte förknippad med några av de indoeuropeiska språken eller ryskan för den delen som många tror. Men det slutar inte där. I tillägg har estniskan formats av dess erövrare, svenskar, finnar och ryssar. Inte nog med det, i och med erövringarna återfinns fortfarande i dag många andra etniciteter kvar, så som estlandssvenskar och ryssar. Faktum är att ryssar utgör den största minoriteten i Estland där var fjärde person talar ryska som modersmål. Detta innebär att enbart en miljon människor talar det officiella språket, vilket gör estniskan till ett av världens minsta kulturspråk.
Det lilla landet har i princip bara två dialekter, den norra som talas i huvudstaden och den södra mer släpande varianten som talas främst kring staden Tartu.
I tillägg till estniskan talar många lokalbor engelska, finska och tyska vilket leder till att det ofta inte är några svårigheter att klara sig i Tallinn.


Namn på Tallinn

Tallinn har genom historien upplevt många namn. Ett av de första namnen på platsen gav ryssarna, ”Kolyvan”, som troligtvis härrör från den estniska hjälten Kaley. Fram till 1200 talet kom svenskarna att ha stort inflytande över platsen och nu hette staden istället Lindanäs, någots som danskarna kallade för ”Lyndanisse” och ryssarna för ”Ledenets”. Enligt legenden var Linda Kaleys fru. På finska kallades platsen för ”Rääveli”. Efter 1200 talet var det istället danskarna som tog kontroll över platsen och döpte staden till den snarlika finska versionen, ”Reval”, något som huvudstaden än i dag kallas för vid sidan om Tallinn.
Snart kom fler och fler att nämna staden för dagens namn, ”Tallinn”. Nuförtiden är de flesta forskare eniga om att namnet kommer från det estniska alfabetet och betyder ”den danska staden”. Andra förslag är att namnet kan betyda ”vinterslott” liksom ”staden med ett fort”. När Estland blev självständigt behöll man namnet Tallinn, varpå många länder fick byta ut namnet Reval som upptog dåtidens kartor. I dag är det vida känt att huvudstaden heter Tallinn men många stavar staden med ett n eller lägger till ett a på slutet.


Politik

Tallinns ståndpunkt liksom betydelse i världspolitiken har varierat kraftigt. På ett tidigt stadium var Tallinn en plats att räkna med, efter att ha växt till att bli en av Europas största städer tack vare sin geografiska fördel och handelsverksamhet. Tallinn har kommit att tillhört ett flertal olika regenter; Sverige, Finland, Danmark, Litauen, Tyskland liksom Sovjetunionen. Detta har format politiken som genomförs i dag. Trots att Tallinn under större delen av historien har lytt under diktatorer så som Tsarer, kungar, diktatorerna Hitler och Stalin är Tallinn numer en väl fungerad demokrati. Parlamentet, där Toomas Hendrik Ilves är Estlands nuvarande president i republiken, sitter i Tallinn Utöver detta engagerar sig Estland på ett flertal internationella plan. Bland annat genom medlemskap i NATO, WTO och främst EU. I och med detta för Estland en betydligt mer västlig inriktning än vad många andra grannländer och även baltiska staterna gör. Detta är en stor skillnad från tidigare sekel då Tallinn varit centralstyrt från Moskva och Sovjetunionen. Faktum är att västinriktningen har lett till en besvärlig säkerhetspolitisk situation där Carl Bildt har agerat medlare. Sverige har under en lång tid haft diplomatiska förbindelser med Tallinn och i dag finns Sverige representerat i form av en svensk ambassad.


Ekonomi

Området kring Tallinn har jämförts som “Baltikums Silicon Valley”. Denna utveckling har lett till att många av stadsborna i dag har en hög levnadsstandard. Med stabilitet och mycket investeringar från Sverige har området upplevt mycket goda siffror på senare tid. Faktum är att Tallinn är ett av de områden i centrala Europa som haft störst utveckling. Dessa goda resultat visar sig återigen genom intåget i Europeiska Unionen, som ofta har höga ekonomiska krav vid medlemskap.
Området har i sekler varit ett handelscentrum där resenärer kommit från när och fjärran. Ett bakslag kom i och med självständigheten då priserna steg med över 600 % och regeringsstödda kuponger fick införas. Dock blev Estland första landet i forna Sovjetunionen att införa en egen valuta, den Estniska kronan. I dag är denna valuta knuten till Euron (€). I dag har Tallinn en av de högra BNP per capita i hela Europa. Dock har finanskrisen slagit hårt mot Tallinn och framgången har fått sitt första hårda bakslag.
Trots detta har inflationen inte rört sig nämnvärt och prisnivån ligger fortfarande kvar på ungefär samma nivå. Med andra ord är Tallinn än i dag en plats många reser till för att handla, mycket på grund av att prisnivån är låg och utbudet högt.


Befolkning och demografi

Under ett flertal skeden i historien har Tallinn varit en av de större och mest inflytelserika städerna i Europa. I dag för Tallinn en mer undanskymd tillvaro i det nordvästra hörnet av vår kontinent. Med en befolkning på över 400 000 invånare har Tallinn cirka en tredjedel av hela landets befolkning. Eurostat visar siffror på att Tallinn är den EU huvudstad som har flest invånare som ej tillhör ett EU land. Förklaringen till detta stavas ryssar. Faktum är att den ryska befolkningen i Tallinn är överhängande och uppgår till närmare 30 %. Andra etniska enklaver är Ukrainare 2 %, Vitryssar och Finnar på 1 % och därefter estlandssvenskar, tyskar och judar på mindre än 1 % av befolkningen. Staden anlades vid 1200 talet och byggdes kring kalkstenskullen vid gamla staden. Under tidig medeltid var Tallinn, eller Reval som namnet var då, en av de största i Europa med en befolkning på runt 8 000 invånare. I slutet av 1800 talet, under Tsarperioden växte Tallinn mångfaldigt och kom att husera närmare 200 000 invånare. Glansdagarna, invånarmässigt sett, var under arbetartiden efter världskrigen då närmare 500 000 invånare trängdes i den lilla huvudstaden. Sedan dess har stadsgränsen byggts ut och har alltså minskat något till strax över 400 000 invånare.


Bra att veta

Att överväga för besökare är att skaffa Tallinn kortet, som kostar cirka 300 SEK för en dag och ger dig tillträde till kollektivtrafik, museum och andra turistattraktioner. Kortet kan du köpa på turistbyrån som ligger mitt i gamla staden och har öppet oftast 10-18, söndagar stängt. Elektriciteten är precis som i Sverige, 220 volt.
Populära hemsidor innan du reser är följande; www.tourism.tallinn.ee liksom www.visitestonia.com.
Flygplatsen ligger väldigt nära centrum och tar cirka 15 minuter att köra. En taxi kostar kring 100 SEK och en buss cirka 15 SEK. Anländer du med tåg, buss eller färja hamnar du också väldigt nära centrum och kollektivtrafiken är billig.


Snabbfakta om Tallinn

 • Tallinn är huvudstad i det Baltiska landet Estland.
 • Invånarantalet i staden uppgår till närmare 400 000.
 • Yta: 160 km2.
 • Officiella språket är Estniska. Ryskan, som är en stor minoritet (37 %), talas ofta precis som Finska och Engelska. Fortfarande finns en liten population av estlandssvenskar som behärskar det svenska språket, något som man ofta möts av på serviceinstitutioner. 
 • Valutan är Estländsk kroon (EEK) där 1 EEK utgör cirka 0,70 SEK.
 • Tidsskillnaden är 1 timme från Sverige, därmed GMT +2.
 • Statsskicket i landet är Republik, Thomas Hendrik Ilves är president
 • Religionen är kristendom, även om större delen av befolkningen inte räknar sig som religiösa. Den ryska minoriteten har istället Ryskortodox som tro. 
 • Klimat: väldigt likt Sverige med sommartemperatur kring 20 grader (68°F) och vintertemperatur kring – 5 grader Celsius (23°F).
 • Landsnumret är +372
 • Estland blev nyligen medlem i den Europeiska Unionen varpå valutan är knuten till Euron och visum inte längre krävs genom Schengen avtalet.
 • Viktiga hemsidor för fortsatt läsning är; http://www.tourism.tallinn.ee/, http://www.talinn.ee/, http://www.visitestonia.com/ och http://www.welcometoestonia.com/


Tallinns historia i Tallinn


Tallinn under medeltiden

Under början av medeltiden utökade Tallinns handelsbetydelse, främst å sitt geografiska läge som mellanhand åt ryssarna och Västeuropas handelsmän. Faktum är att Tallinn var en av norra Europas största städer under denna tid med mellan 7-8 000 invånare. I tillägg var staden väl skyddad med en stor mängd befästningsanläggningar. Under 1500-talet och den luterska reformationen skiftades den religiösa tron i området från katolicism till lutersk tro, något som är kvar än i dag. Tyskarna kom att fortsätta att styra området och nu började en del invånare att gå i skolan och bli läskunniga. Kulturen i Tallinn var i denna era helt i tysk anda; språk, kultur, arkitektur liksom manér. Under denna tid kom Tallinn även att kallas för Reval av tyskarna, ett namn som många fortfarande kallar Tallinn för. Stadssymbolen, gamle Thomas, som var en metafor för en sann och trogen kämpe, blev satt på stadshuset i Tallinn och går numer att finna på de flesta platser i staden.


Svensktiden

Från medeltiden fram till modern tid har Tallinn blivit kantad av krig, revolutioner och upplopp. Men en era präglades av fred och utveckling, en tid som många estländare numer ser på och gläds åt. Denna era kom att kallas ”svensktiden”. Sverige kom att ta över Tallin, ja större delen av hela Livland efter kriget mot Ryssland och Polen i slutet av 1500 talet. Kung Erik XIV fokuserade mycket på denna del av sitt rike och särskilt mycket på att utbilda befolkningen, något som tyskarna tidigare hade startat med. Det är från denna tidsperiod som ett flertal av landets utbildningsinstitut dateras ifrån. Även arkitekturen utvecklades och stadshusen antog nu en mer barock stil. Dessa förbättringar ledde till att Tallinn kom att utvecklas ytterligare och stärka sin position i regionen.
Tallinn kom att ligga under svenskt styre fram till början av 1700 talet. De första två decennierna stred svenskarna mot flera av aktörerna kring Östersjön, som Ryssland, Danmark och Tyskland. Det slutade med svenskt nederlag 1721, Ryssland tog makten men med en kraftigt decimerad befolkning då enbart 100 000 ester uppskattas ha överlevt.
Än i dag återfinns mängder med svenska kopplingar i Tallinn, från historiska platser och monument till kvarvarande estlandssvenskar.


Tsartiden

Följande två sekler skulle Tsarryssland ha makten över området. När ryssarna tog över makten från Svenskarna stod Tallinn på sin kulturella höjdpunkt, men var vid sidan om detta hårt ansatt av sjukdomar, svält och krigsoffer. Dessa attribut är något som skulle komma att färga området och kränga sig fast i Tallinns identitet ända fram till dagens dato. Under kommande år emigrerade både tyskar liksom estlandssvenskar medan många judar kom att flytta in.
Kvar bestod dock den tyska kulturella dominansen. Skillnaden var en hög rysk militär närvaro. Följande sekel, 1800 talet kom att präglas av industrialismens intåg liksom en fokus på spa verksamhet, något som än i dag attraherar turister från när och fjärran. Tallinn blev en av Rysslands viktigaste destinationer och kom att växa betydligt under denna period, från 10 000 invånare till över 50 000 invånare.
Denna epok karaktäriserades dock mycket av nationell väckelse bland Tallinn borna. Bland annat startades den stora sångfestivalen 1869, som än står sig i dag, och var ett signum för självständigheten och det nationella Estniska.


Världskrigen

Estland utnyttjar den ryska revolutionen och den 14 februari 1918 blev så äntligen Estland självständigt och Tallinn utnämndes till huvudstad. Denna utropning följdes dock av stridigheter under två års tid med två olika aktörer; Tyskland och Ryssland. Men Estland stod som segrare och självständigheten var ett faktum efter första världskriget. Under 20 och 30 talet var Tallinn välmående, lockade många svenskar på spa resor och befolkningen ökade ytterligare och kom nu att bestå utan närmare 120 000 invånare. De flesta ur befolkningen var knutna till arbete i hamnen och på grund av emigrationen av andra etniska enklaver så som svenskar bestod nu befolkningen till 90 % av estländare.
Andra världskriget startade för Estlands del med den tysk-ryska Molotov-Ribbentrop pakten där Hitler och Stalin enades om att regionen skulle tillhöra Ryssland. Men oense rådde snabbt och bägge länderna kom att ockupera Tallinn. Denna gång stod Ryssland som segrare efter det andra världskriget och kom att styra Tallinn i ytterligare ett halvt sekel.


En del av Sovjet

Stora delar av Tallinn stod efter andra världskrigets slut i ruiner. Maktkampen mellan Tyskland och Ryssland visade stora spår runtom i staden. Den nya ockupationen i Sovjetunionen startade med en massdeportation av estländare. Tidigare hade detta skett av såväl ester (till ryska Gulag) och judar (till tyska koncentrationsläger). I samband med detta satsade Sovjetunionen återigen starkt på Tallinn som en hamnstad och stora delar av hamnen byggdes ut. Befolkningen ökade i explosionsartat tempo och kom att uppgå till närmare en halv miljon invånare. Av detta skäl kom ryssarna att gå från en minoritet på 8 % till att utgöra närmare 30 % av befolkningen. För att husera de nya ryska hamnarbetarna byggdes stora komplex i utkanten av Tallinn och handelsfokus skiftade från gamla staden till hamnen och de nya stadsdelarna i utkanten av staden.


Vägen till självständighet

Under 1980 talet renoverades Gamla staden, många ester började flytta tillbaka till huvudstaden och ett modernt affärsdistrikt växte fram.  Även hamnen utvidgades för att passa OS tävlingarna i segling 1980.
I denna veva spreds än en gång nationella tankar och återigen höjdes röster om självständighet. På flera platser i staden kunde man skönja den blå-svart-vita flaggan vaja från hustaken. Men lika ofta som dem yttrades av ester, slogs de ned av Sovjet. 1988 skedde ett flertal demonstrationer, många i anknytning till sång och spel, varav det kom att kallas den sjungande revolutionen.
 Så kom återigen Toompea att stå i centrum för en historisk händelse när Estland 1991 i Toompea palatset deklarerade sig självständiga för en andra gång. Detta försiggick av ett referendum där 78 % av befolkningen stödde självständighet. Sovjet planerade att bryskt slå ned detta, men kollapsade innan man hann agera. Lenin statyen i staden revs ned och den blå-svart-vita flaggan vajade återigen från hustaken.


Modern tid

Efter självständigheten har Estland tagit ett aktivt avstånd från Ryssland och försöker sig istället närma sig sina grannländer i väst, särskilt Finland och Sverige. Färjeförbindelser sker oftare med dessa länder i dag än med Ryssland och S:t Petersburg.
Som ett steg i denna riktning har Estland gått med i ett flertal medlemskap; såväl NATO, EU, WTO och Schengen. 1992 införs den nya valutan som har ytterligare en nordisk klang, den Estniska kronan. Den centralstyrda politiken från Sovjetunionens Moskva verkar som bortblåst. Istället satsar Tallinn på att rusta och renovera större delen av huvudstaden för att passa in i en mer modernt kontext.
Denna nya image undermineras däremot av omvärldens perception att Estland fortfarande tillhör Sovjet, vilket bland annat belyses med filmen ”Torsk på Tallinn”.
På senare tid har Estland uppmärksammats under ett par tillfällen.
1994 sjönk färjan Estonia och tog med sig 852 människor i djupet.
2001 vinner Estland Eurovision Song Contest.
2007 beslutas att det sovjetiska krigsmonumentet Bronssoldaten skall flyttas, vilket leder till omfattande demonstrationer bland den ryska minoriteten.
2009 invigs frihetsstatyn i centrala Tallinn.


Sevärdheter i Tallinn


Gamla staden

Gamla staden i Tallinn är den mest besökta stadsdelen och kryllar numer av liv. Detta är ofta slutstationen för många turister och ofta genomförs guidade turer från anländande färjetrafik. Genom åren har gamla staden stått under invasion ett otal gånger, men många av byggnaderna består och har genomgått renovationer.
Denna stadsdel är den äldsta i Tallinn och redan på 1200 talet byggdes en fästning uppe på Toompea kullen. Sedan dess har religionen sköljt över staden, liksom Hitlers styrkor och Sovjetiskt styre. Under 1500 talet byggdes St Olavs kyrka, som under den tiden var världens högsta kyrka. I dag sträcker sig kyrkan 123 meter. Stadshuset har också varit en viktig plats i Tallinns historia och var platsen där vindflöjeln gamle Thomas först sattes upp, stadsikonen. Hela stadsdelen är väldigt kompakt och kännetecknas av medeltida kullerstensgator i rutnätssystem varpå turister kan lätt ta sig runt under ett besök.
I dag anses gamla staden ha en sådan status att den är uppsatt på UNSECO: s lista över världsarv.


Caféer

Att hitta ett mysigt café i Tallinn är inte svårt, det finns ett flertal runtom huvudstaden. Tallins medeltida arkitektur och rutnätssystem gör atmosfären än mer tilltalande. Många av platserna har väldigt goda och lokala bakverk. Mademoiselle är ett av dessa caféer som är inriktat på bakverk. Detta högklassiska patisserie ligger i anslutning till hotell Meriton. För de med mindre att spendera kan man bege sig till populära platser som Chocolaterie, Tristan ja Isolde liksom Bonaparte som fått många goda rekommendationer. Många går också på den interiöra känslan. C’est La Vie har en klassisk 30 tals känsla varvat med franska bakverk. Narva Kohvik däremot har en mindre kontinental känsla utan går i en mer sovjetisk anda. Här är det rustik som står på menyn, allt till en billig peng.


Arkitektur

Tallinn har en otrolig historia och väl bevarade byggnader från de olika tidsepokerna. Faktum är att Tallinns äldsta stadsdel, kallad gamla staden, är uppsatt på UNESCO:s världsarvslista. En av de bättre platserna att bege sig till är Toompea där den första riktiga byggnaden låg, en försvarsanläggning under 1300 talet. Här kom senare att byggas en religiösa monument men platsen upptas i dag av mer formella nationella byggnader, som regeringsbyggnaden.
I gamla staden slås man av de olika byggnadsstilarna som trängs på de medeltida kvarteren. Här finns nya renovationer, korsvirkesteknik, barock och mer nationella Estniska stilar. Mest känt är dock Tallinn för sin medeltidsarkitektur och den stora mängd bevarade hus. Men ryska inslag liksom som finska märks. Ett av de bättre exemplen på rysk stil finns i utkanten av Tallin där som Peter den store lustslott från 1700 talet finns. För att få en typisk finsk arkitekturstil bör man bege sig till Estoniateatern som byggdes i början av 1900 talet.


Museum, teatrar och kyrkor

Tack vare sin rika historia och medverkan i flera av världshistoriens största event finns det mycket museum men även teatrar och kyrkor.
Ett av de mer populära museer i staden är ockupationsmuseet som du finner i Toompea och visar på Sovjet och Nazitysklands belägring av Tallinn. Utöver detta finns det ett flertal nationalistiska museer som visar på Estlands historia, så som Estlands National Museum liksom Tallinns stadsmuseum.
För att få en kulturmässig upplevelse bör Nationaloperan från 1913 besökas där du kan ta del av ballett eller en operaföreställning. En annan ikonplats i Tallin är Kadriorg Palatset som byggdes till Peter den Store under 1700 talet.
Tallinn har ett flertal luterska kyrkor från den tyska tiden, men har på senare tid fått se en byggnation av ryskortodoxa kyrkor, där Nevskykatedralen i gamla staden är den mest kända. Även synagogor går att skåda. För de mer hemkära kan man besöka den svenska kyrkan som byggdes på 1600 talet när Sverige styrde området och fortfarande håller söndagsgudstjänst på svenska.  


Mest sevärt

Tallinn har en lång historia och en lång rad sevärdheter. Det går dock att urskilja ett antal som du inte bör missa under ditt besök;
Gamla staden. Den äldsta stadsdelen i Tallinn erbjuder de flesta av stadens absoluta sevärdheter. Området hyser fortfarande en stark känsla från medeltiden med alla dess gator, torg och byggnader.
Ockupationsmuseet är erbjuder värdefulla erfarenheter om stadens historia och dess angrepp från Nazityskland och Sovjet.
Stadshallen har en gotisk arkitektur liksom vindflöjeln gamle Toomas och är numer en nationalistisk symbol.
Alexander Nevskijkatedralen är den mest berömda religiösa platsen i staden. Denna ryskortodoxa katedral byggdes i början av 1900 talet och är rikligt utsmyckad.
Kadriorg byggdes för den ryske Tsaren Peter den store och användes som hans sommarresidens. I dag ligger den strax utanför huvudstaden och fungerar numer som ett konstmuseum.
Ett bra tips är att skaffa sig Tallinn City Card som ger dig gratis inträde till de flesta av stadens sevärdheter.


Landmärken

Det finns flera landmärken i staden som bör besökas. De flesta av dem hittar du i gamla staden. En av dem är tunnlarna under Tallinn som byggdes av svenskarna på 1600 talet och användes i försvarssyfte. Rådhustorget är ett annat landmärke med Rådhuset som dess nav. Linnahall byggdes för OS 1980 där seglingsmästerskapet hölls i Tallinns hamn som numer fortfarande sjuder av verksamhet med bland annat färjetrafik från Sverige. Hela gamla staden är faktiskt ett landmärke i sig och är beläget på en kalkstenskulle med bra överblick över den livliga hamnen. Många stannar till när de ser storleken på en av byggnaderna i huvudstaden som har en mängd lökkupoler och är Nevskijkatedralen. Ett absolut smultronställe är sångfälten som vart femte år hyser den enorma sångfestivalen. Toompea och dess utsikt är ett av de mer kända landmärkena. Utanför staden finns det den botaniska trädgården och Kadriorg palatset väl värda ett besök.


Stadsdelar i Tallinn

Tallinn är en liten och kompakt stad men har ändock ett flertal stadsdelar. Man brukar dela in huvudstaden i enbart åtta delar. Norra kusten med hamnen är en av de vanligaste medan Lasnamäe i öst är den största och där större delen av befolkningen bor. Kriistine är den minsta men också där gamla staden ligger. Denna stadsdel är den mest kända och välbesökta och är uppsatt på UNESCO:s världsarvslista. Men förutom detta medeltidsstycke finns andra delar att upptäcka. Även Toompea är en vacker del av Tallinn och en plats dit historieintresserade vallfärdar. Här fanns den första fästningen som räknas som Tallinns begynnelse som stad, här låg centret för religionen och det var här som Estland officiellt skrev under sin självständighet och numer har sin regeringsbyggnad. Hamnen är en annan del som haft en stor betydelse genom århundraden, från att vara ett handelsmecka, via att ingå i Hansaförbundet, vidare till att inkorporeras i Sovjetindustrialismens långa och monotona armar, till att slutligen fokusera på färjetrafik till sina grannländer i väst.


Bra att veta som turist i Tallinn


Tallinn med barn

För de som reser till Tallinn med barn finns det ett flertal saker att aktivera sig med. Ett av de mer populära besöksmålen är det öppna museet, Estlands motsvarighet till Skansen. Här finns det många byggnader, djur och folk som skall ge dig en insikt i hur det var att leva i Estland på 1700 talet. Museet är öppet året om, något längre under sommarmånaderna. Entréavgiften ligger på mellan 40-80 svenska kronor beroende när på säsongen du besöker.
En annan attraktion dit många barnfamiljer besöker är Tallinn Zoo som även den är öppen året om och där entréavgiften ligger på samma nivå som det öppna museet.
Öster om staden, förbi flygplatsen ligger ett stort grönområde, den Botaniska trädgården som är ytterligare ett tillflyktsmål för många besökare och ypperlig för picknick eller promenad.
För de som vill ta med sig barnen in till centrum kommer snart att märka att detta är väldigt lätt. Tallinn är en väldigt kompakt stad där avstånden inte är stora vare sig från parkeringsplatsen, färjan eller flygplatsen.
Ytterligare populära attraktioner för barnfamiljer är; Dockmuseet, friluftsmuseet liksom äventyrscentret FC Keskus.


Postgång

De flesta turister söker efter att sända hem ett vykort från sitt resmål. Detta är fallet för många besökare i Tallinn. För att underlätta inför jakten på vykort, frimärken, pris och brevlådor följer här behövlig information. Att sända brev och vykort är fortfarande väldigt vanligt i Estland och prisnivån är jämfört med Sverige ganska billigt. På många platser i Tallinn kan du finna såväl vykort som frimärken till ett bra pris. För att finna frimärken får du ta dig till ett postkontor. I Sverige har vi tre priskategorier (Sverige, Europa och världen) medan Estland har fyra; Estland, Baltikum, Europa och resten av världen. Öppettiderna på postkontoren är liknande vanliga affärer; 10-17 på vardagar och 10-15 på helger. Söndagar liksom helgdagar är det stängt. Brevlådor går att finna på ett flertal platser runtom i huvudstaden och leveranstiden till Sverige är enbart ett par dagar, likaså till resten av Europa. Att påpeka är att även paket är relativt förmånligt att skicka, varpå det bara är att släppa handbromsen och shoppa loss!


Telefon

I Tallinn märker du snabbt att de flesta lokalborna går runt och pratar i mobiltelefon. Faktum är att detta område är ett av Europas tätaste i mobiltrafik. Att tala i mobiltelefon har börjat konkurrera ut det fasta telefonnätet och numer är det inte alla huvudstadsbor som har fast telefon hemma. En av fördelarna är mobiltelefonen i Estland har täckning nästan överallt, inklusive längst hela kusten längst huvudstaden och på de tillhörande öarna utanför kusten. Men oroar du dig för att finna en fast telefon kommer du att märka att det är inga problem. Fast telefon finns på allmänna platser som tågstation, bibliotek och hotell.
Landsnumret är +372 och utöver detta så använder det lilla landet Estland inga riktnummer. Många turister som använder mycket telefon bör överväga att köpa ett lokalt SIM-kort. Detta kostar kring 100 kronor och kan skaffas i lokala tobaksaffärer. På estniska heter telefonkort ”kõnekaart” och de vanligaste märkena är Diil, Smart och Simpel. Men för de som färdas med en bärbar dator rekommenderas att pröva på den lokala uppfinningen av att föra telefonsamtal online, Skype.


Internet

Tallinn är en destination som ligger väldigt långt framme i internetanvändning. Staden har jobbat hårt för att få större delen av Tallinn att bli tillgänglig till trådlös uppkoppling. I tillägg utför de flesta av stadsborna servicetjänster som betala parkeringen, räkningar och överföringar per bankkonto via nätet. För de som har en bärbar dator med sig kan man räkna med att kunna koppla upp sig i princip varsomhelst, och i de flesta fall helt gratis.
För de som lämnat datorn hemma kan man bege sig till platser som biblioteket där man kan nyttja nätet gratis. Internetcaféer finns fortfarande, men de minskar drastiskt i och med stadens internetsatsning. Fortfarande kan du dock finna datorer på busstationen, centralstationen liksom Tallinns flygplats har ett bra utbud av datorer. De flesta hotell erbjuder denna tjänst och i och med påtryckningar från staten har de antingen sänkt priset eller erbjuder det gratis.
Visst, mycket av detta låter som svenska städer, men faktum är att studier visar att Tallinn borna ligger före oss. Bland annat var det här som Skype utvecklades och grundades, ett företag som numer är vida känt i världen.


Viktiga datum

Många turister försöker att resa till en plats före eller efter viktiga datum, medan andra gör sitt yttersta för att vara på plats just då. Viktiga datum att notera för Tallinn är följande; I juni firas midsommarnatten lika friskt som i Sverige. Likt Medeltidsveckan på Gotland har Tallinn ett liknande event i juni månad som kallas ”Old Town day’s”. I juli går den populära öl festivalen av stapeln. Utöver detta hålls även högtidligheter den 23 juni för att ära vinsten vid slaget av Võnnu. Detta följs av ”St Johns day” dagen efter, den 24 juni. Ett annat datum viktigt att ha i minne är självständighetens återupprättelsedag, något som firas den 20 augusti till minne av brytningen från Sovjet 1991. Egentligen blev Estland ett fritt land år 1918, något som hedras den 24 februari. Utöver detta har Tallinnborna helgdagar liknande oss, kring jul, nyår och påsk. Skolorna har även lov kring liknande datum som i Sverige med långa ledigheten under sommarmånaderna. För arbetstagare förkortas arbetsdagen med tre timmar dagen före en högtid.


Tandvård

För många svenskar är detta en nyhet men många vallfärdar till Tallinn för att söka tandvård. Anledningen är simpel. Å ena sidan är det betydligt billigare att besöka en tandläkare i Estland jämfört med exempelvis Sverige. Faktum är att det kan vara halva priset i Estland. Å andra sidan ligger Estland väldigt långt framme i utvecklingen och har väldig modern utrustning och välutbildad personal. Det har faktiskt gått till den graden att flera reseoperatörer har startat med paket för svenskar att ta sig till Tallinn, få boende och göra ett ingrepp. Dock är det inte bara svenskar som söker sig till Estland för att söka tandvård, utan även finnar, ryssar liksom andra européer. Detta har lett till ytterligare en fördel, nämligen att många av tandläkarna har lärt sig tala ett flertal språk och det finns därmed en del praktiserande tandläkare som talar svenska.


Stränder

Tallinn erbjuder ett flertal fina stränder tack vare sin långa kuststrecka. Över 40 kilometer kust räknas till huvudstaden och flera är väl värda ett besök.
En av de mer kända stränderna är ”Pirita” som också kallas för Tallins riviera. Till skillnad från större delen av kusten som hyser klippstränder är detta en sandstrand och sträcker sig två kilometer. Faktum är att denna strand ligger väldigt nära stadskärnan. Ta buss 1, 8, 34, 38 eller 99 som avgår från Viru väljak.
Att notera är att det ofta inte blir särskilt varmt i Östersjön men ett dopp i havet är alltid friskt och kan alterneras med en av estländarnas favoritsyssla, bada bastu.
Platser att göra detta på är antingen på Reval hotellets 26:e våning alternativt i en klassiska bastu, Kalma Sauna.


Estnisk Parlör

Alfabetet i estniskan är snarlik svenska, med ä och ö. I tillägg använda ü som är vår svenska y. Utöver detta används även bokstaven õ, vilket ofta resulterar i huvudvärk för de som vill lära sig att behärska språket. Estniskan har även en förkärlek att, liksom finskan, bilda ord med ett flertal konsonanter. Exempel på detta är jäääär (sv: iskanten) liksom tööö-öö (sv: arbetsnatt).
Nedan följer en användbar liten parlör inför vistelsen till Tallinn;

Hej – Tere
Hej då – Head aega
Ursäkta – Vadandust
Var så god – Palun
Tack – Aitäh
Vad heter du? – Mis sinu nimi on?
Ja – Jah
Nei – Ei
Hur mycket kostar? – Kui palju maksab?
Var är..? – Kus asub..?
Pengar – Raha
Notan – Arve
Öl – Õlu
Vin – Vein
Vatten – Vesi
Kött – Liha
Kaffe – Kohv
Noll – Null
Ett – Üks
Två – Kaks
Tre – Kolm
Fyra – Neli
Fem – Viis
Sex – Kuus
Sju – Seitse
Åtta – Kaheksa
Nio – Üheksa
Tio – Kümme
Hundra – Sada
Tusen – Tuhat


Betalningsmedel – krona, Euro eller kort?

I Tallinn är valutan Estniska kronor. Detta sedan Estland som första forna Sovjetiskt land införde denna egna valuta 1992. I dag står sig denna valuta relativt bra mot den svenska då 1 EEK ger 0,7 SEK. Med andra ord är det bara att räkna på priset som står, och ta bort 30 %.
Faktum är att det är väldigt förmånligt att växla pengar på plats i Tallinn. Flygplatsen, hamnen liksom tåg och bussterminalen har växlingskontor. Även att ta ut pengar från en bankomat ger dig en bra växlingskurs. Ofta fungerar det inte att växla till sig pengar i Sverige heller då många av våra växlingskontor saknar den Estniska kronan i större mängd. Ett tips kan dock vara att växla till sig en mindre summa innan du reser. Även Euro fungerar ofta att betala med då Tallinn är van att hysa färjebesökare. Om du hellre vill betala med kort är detta heller inget problem. De flesta serviceinstitutioner som affärer, hotell och restauranger accepterar VISA liksom MasterCard.


Prisnivå och budget

En fråga många ställer sig innan resan är hur mycket pengar som krävs för resan? I Tallinns fall blir budgeten relativt låg jämfört med andra destinationer.
Även om Estniska kronan är knuten till Euron så är priserna i staden ganska låga, och tack vare intåget i EU har ekonomin än mer stabiliserats. Tallinn har under en lång tid varit ett populärt turistmål och detta har lett till att utbudet är stort och det finns alltifrån finare hotell till enklare hostels. För att ge exempel kan du få ett 5 stjärnigt hotellrum för runt 150€ per natt, ett 3 stjärnigt för 50€ medan ett enkelt hostelrum kan du komma över för så lite som 15€. Maten är hyfsat dyr mitt inne på de mer turistkoncentrerade gågatorna, men det finns en uppsjö av restauranger med olika slags menyer. En dagens rätt kan du få för närmare 5€.
Några av de mer billiga artiklarna är att matvaror i butik. En öl liksom en limpa bröd kan du får för 1€. Även transport är jämfört med Sverige väldigt billigt, både kommunal som regionaltrafik.
Med andra ord kan du räkna på hur mycket det skulle kosta i Sverige och sedan dra av 20-30 % så har du din budget.


Boende

Tallinns övernattningsmöjligheter är varierad och prisnivån är ofta något lägre än i Sverige. Ett varningens finger höjs dock för att hotellen lätt kan bli fulla över populära datum som mitt i sommaren och under andra lov och högtider. Boendet kan ofta delas in i följade subgrupper; lyxhotellen som ofta huserar turister eller anländande kryssningsbesökarna som är ute efter spaanläggningar och andra skönhetssalonger, exempelvis Reval Hotel och Grand Hotel. Ett annat segment är de moderna businesshotellen som ska tillfredställa affärsresenärerna, som Radisson Blu. Det finns även äldre estniska hus för de mer kulturintresserade, så som Villa Stahl. Billigare hotell eller hostels för backpackers eller de som vill lägga pengar på annat finns även. Exempel på dessa är City Hotel Tallinn eller Tallinn Backpackers.


Om olyckan är framme

Brottsligheten i Tallin är ganska låg men rapporter om ficktjuvar förekommer. Om olyckan däremot är framme finns det flera olika platser att vända sig och nummer att ringa till; Precis som i Sverige är numret till ambulansen och brandkåren 112, polisen däremot når du på 110. Att notera är även SOS Internationals telefonnummer; 0045 70 10 50 50. Sjukhusen håller hög kvalitet och finns flera i staden. Det största är Tallins centrala sjukhus som ligger ett stenkast från det kända hotellet Reval. Behöver du ett Apotek heter det Apteek på estniska men där många stänger tidigt. Apteek Linna däremot är öppet hela natten. För övrig hjälp har Sverige en ambassad i Tallinn och numret dit är 640 56 00. Utöver detta finns det ett par lokala hjälplinjer i Tallinn; 1345 som är öppet dygnet runt liksom infotelefonen 119.


Resa till Tallinn

Estlands huvudstad Tallinn ligger betydligt närmare än de flesta destinationer. Faktum är att Tallinn ligger avsevärt närmare Stockholm än vad Göteborg gör. Men det är flera orsaker till att besöka platsen. I och med Estlands inträde i EU och Schengen har det blivit betydligt lättare för många att resa in till landet, nu när man inte längre behöver visum. I tillägg har Estland sedan självständigheten fokuserat på att åter närma sig sina nordiska grannar och därigenom har antalet förbindelser, luft liksom vattenväg, ökat.
Så med detta som bakgrund är det bara att boka resan och packa väskan till Tallinn!


Resa hit med båt

Den stora och historiska hamnen i Tallinn har båtförbindelser med de flesta grannländer; Tyskland (Rostock), Sverige (Stockholm), Finland (Helsingfors) och Ryssland (S:t Petersburg). Och antalet resenärer har sedan självständigheten ökat lavinartat. Enbart mellan Helsingfors och Tallinn beger sig över 2 miljoner människor årligen. På senare år har även antalet svenskar ökat avsevärt, även om Estonia katastrofen 1994 resulterade i några svåra år för färjetrafiken. Att åka havsvägen tar lite längre tid, lite mindre än 20 timmar beroende på väder, men är det mest ekonomiska alternativet som alltifrån backpackers, via spa resenärer till pensionärer väljer. Intressant att tänka på var att i hamnen i Tallinn utspelade sig en del av OS 1980, segelmästerskapen.


Resa hit med flyg

Tallinns flygplats (www.tallinn-airport.ee) är relativ nybyggd, år 1999, och är fortfarande en av norra Europas mest moderna flygplatser. Flygtrafiken har kontinuerligt utökats och innefattar i dag ett flertal flygbolag liksom rutter, däribland till Stockholm Arlanda. Flygplatsen är belägen enbart 4 kilometer utanför stadskärnan och att ta sig mellan dessa platser är lätt och billigt. Bus nummer två kostar dig 10 SEK medan en taxi kostar närmare 50 SEK. Exempel på flygbolag som tar dig till Tallinn är SAS, LOT, Finnair, British Airways och Estonian Air. En annorlunda men tämligen vanlig resväg är att flyga den 20 minuter helikopterturen över till den finska huvudstaden Helsingfors.


Resa hit med tåg

Ett alternative att bege sig till Tallinn är via järnvägen. Centralstationen i Tallinn ligger, precis som de flesta Europeiska städer, väldigt centralt. Ett alternativ kan vara om du vill utforska landet, då kan dessa gamla sovjettåg vara ett utomordentligt alternativ för att långsamt njuta av sceneriet. Bland annat kan du ta dig till Pärnu liksom Tartu på ungefär två timmar. Du når Tallinn internationellt sett i syd, via Lettlands huvudstad Riga, eller i öst, via forna regenten Ryssland och S:t Petersburg. Järnvägen i Riga tar dig vidare till Polen och Tyskland medan järnvägen i öst tar dig antingen vidare upp genom Finland eller vidare öst mot Moskva. En möjlig väg norr, med en tunnel mellan Tallinn och Helsingfors, ligger ännu i planeringsstadiet.


Resa hit med bil eller buss

För de som vill ta sig till Tallin via landsvägen finns det flera alternativ. Tallinns sovjetinspirerande busstation ser inkommande bussar från de flesta europeiska städer, inklusive från Danmark och Sverige. Faktum är att ett stort antal bussföretag opererar från Sverige och kör genom Estland och till Tallinn. Frekvensen på bussar är hög och priset är lågt.
Om du istället vill ta bilen kan du ta den mest förekommande vägen, färjetrafik från Sverige. Annars kan man ta sig landvägen, via Norrland, in till Finland och antingen korsa det lilla sundet över till Tallinn eller köra runt Finska viken genom S:t Petersburg och E20. Det andra alternativet är södra Sverige, över till Tyskland via Danmark och genom Polen och de baltiska länderna, för att slutligen hamna på E67.
Vägarna är relativt bra och väl skötta men saknar flerfiler varpå restiden ibland kan ta längre tid än räknat.


Saker att göra i Tallinn

 


Aktiviteter

Att finna något att aktivera sig med i Tallinn är inte svårt, det kryllar av möjliga erfarenheter. Tallinn borna är galna i att aktivera sig utomhus, varpå det finns flera äventyrscenter där du kan utöva paintball, Kalasjnikov skjutning liksom Gokart. Exempel på dessa är FK Keskus liksom XXXL Tours. Många besökare föredrar dock att stanna inom citykärnans gränser. Även i detta fall finns det flera saker att aktivera sig med. Vad sägs om laserdome på Megazone, biljard på Pepsi Piljard eller bowling på Kuulsaal. För de som är mindre sportintresserade kan ni bege er till Loovala som hyser ett stort konstnärsområde där man inte bara observerar andras arbete utan även kan måla sitt eget. AHHAA är ett annat center, men denna gång med inriktning på teknik och där den 4D biografen är populär. För de med fortfarande barnasinnet i behåll kanske Kalev vattenpark är det rätta tillhållet? Här finns även spa och saunas för de som vill vila lite. Vill man uppleva mer av staden men samtidigt aktivera sig kan en idé vara att hyra cyklar. City bike tours erbjuder även guidade turer. Så den som tidigare var orolig att det inte skulle finnas tillräckligt att engagera sig med på resan till Tallinn kan alltså pusta ut.


Festivaler i Tallinn

Tallinn har ett flertal intressanta festivaler under året. En av de mer populära är Ölfestivalen som går av stapeln i juli och faktiskt är en av de större festivalerna i Baltikum. Många av Tallinns festivaler är däremot inriktade på sång och musik, som International Organ Festival i juli, vinterfestivalen kring nyår, jazzfestivalen under senhösten liksom barockfestivalen. I början av november firas St Martin dagen och då finns det goda möjligheter att få med sig en handgjord estnisk souvenir. Av svenskintresse firas även i november Raoul Wallenberg dagarna och utspelar sig på nationaloperan. En av de mer populära och familjekära festivalerna är julmarknaden, något som lockar många turister. Andra event som lockar många turister är förlagda till sommarmånaderna och fokuserar på gamla stadens historia (maj), folkkonst (juni), medeltidsmarknaden (juli) liksom musikfestivalen i augusti.


Guidade turer


För de som är ute efter att ha en mer organiserad rundtur i staden än att själv strosa runt och beakta Tallinn finns det alternativ som varierar från att enbart täcka gamla staden, kortare vandringar på svenska till omfattande turer runtom huvudstadens delar.
Den vanligaste guidade turen är ”Tallinn Official Sightseeing Tour”. Här färdas du dels på buss men avverkar även en del av den 2 ½ timmes tur per fot. Kostnaden är cirka 150 SEK men är gratis om du har Tallinn kortet.
En annan populär väg att se staden är genom de klassiska Hop-on Hop-off bussarna där du för runt 200 SEK kan bestämma själv hur du vill avverka huvudstadens stadsdelar. Även denna är gratis med Tallinn kortet.
För de som enbart vill till gamla staden kan du hyra en audioguide och följa en karta. Även denna tur kostar cirka 200 SEK men är gratis med Tallinn kortet.
Andra alternativ för de mer rastlösa är att uppleva Tallinn från en cykelsadel med City Bike Tours, där du cyklar runt med en guide. Avslutningsvis kan du få en annan sida av historian med en spökvandring i staden, kostar lite mer än 100 SEK och startar dagligen från Stadshallen.


Spa

Spa är ett ord som ofta förknippas med Tallinn. Många svenskar beger sig till den estniska huvudstaden över en weekend för att vila upp sig och få spa behandlingar. Varför är då spa förknippat med Tallinn? Faktum är att spa var en inriktning som gjordes på ett tidigt stadium, redan på 1800 talet. Det fick sig ett uppsving under 1900 talet och lockade såväl exklusiva resenärer från Finland och Sverige men även behövande från Sovjetunionens alla hörn. Detta har lett till att Tallinn har en lång historia av spa, har många spa anläggningar och en välutvecklad spa verksamhet. En annan viktig orsak är även att prisnivån är, inte mycket, men billigare än i Sverige. Många spa anläggningar är även hotell där man kan njuta av hela sin vistelse. Exempel på några av spa anläggningarna i Tallinn är Kalev, Laulasmaa och Viimsi Tervis.


Utflykter

För de som vill se mer av landet än enbart Tallinn finns det tre heta alternativ. Det första är kuststaden Pärnu som ligger cirka två timmar med bil, buss eller tåg söderöver. Denna stad blommar under sommarmånaderna och lockar tusentals turister. I årtionden har denna plats varit centrum för spa behandlingar och hyser än i dag en proportionellt hög andel estlandssvenskar. Direkt öst i landet i riktning mot S:t Petersburg ligger gränsstaden Narva. Denna plats cirka fyra timmar bort från huvudstaden har högst andel estlandsryssar (över 90%) och var även platsen för ett viktigt svenskt slag. År 1700 led Karl XII ett bittert nederlag och förlorade en del av den svenska storregionen till Ryssland. Beger du dig i sydostlig riktning når du efter cirka två timmar den vackra staden Tartu. Här ligger ett av de första svenska Universitet då Gustaf II Adolf lät grunda Tartu Universitet, som i dag har nära samarbete med Uppsala. 


Nöje & Kultur i Tallinn


Mat och dryck

När man tänker på Tallinns geografiska läge och vad floran och faunan har att erbjuda blir rätterna inte långt ifrån det vi är vana i Sverige. Eller vad sägs om sylt, fläsk, blodkorv, svamp, ål eller annan fisk. Men det estniska köket har en varierad bakgrund. Inslag kommer från såväl Tyskland, Ryssland, Finland som Sverige.
I dag har dock de estniska rätternas förekomst ebbat ut och rätterna liksom restaurangerna är av mer internationell art. Med andra ord kan du på semester finna pizza, hamburgare och kebab men fortfarande finna typiskt estländskt på menyn, som korv och vildsvin.
Av dryckerna är öl bland de viktigaste i landet, något som märks på den populära ölfestivalen som hålls i juli.


Nattliv

Tallinn har ett aktivt nattliv och hyser platser för de flesta; kompisgäng, äldre, par, backpackers och homosexuella.
För de mer sofistikerade finns det ett antal teatrar och operor att tillbringa sin kväll på. För de mer festsugna kan man exempelvis bege sig till klubben Hollywood. Detta gamla biopalats är enormt men riktar sig till en yngre publik. För de som faktiskt är ute efter bio är Coca Cola Plaza rätt plats och kan liknas vid exempelvid Heron city i Stockholm.
Andra populära dansställen är Parlament och Seduction Discoteque och Hotel Reval där medelåldern är högre.
För de som mer är ute efter något att dricka än ett dansgolv kan besöka Beer House i gamla staden. Ett annat lugnare häng är Café Amigo där liveband blandar kända pop och rock låtar med Estniska klassiker.
Många av uteställena har precis som i Sverige entréavgift (cirka 100 SEK) och är öppna till och med fem på morgonen.
Exempel på homosexuella klubbar i Tallinn är Club Angel som enbart har öppet på helgerna.


Restauranger

Tallinn har en uppsjö av restauranger. Det finns kinesisk, brasiliansk, afrikansk, fransk, indisk, grekisk och, självklart, lokala estniska. Vad de har gemensamt är två saker, dels en förbättring och dels en aspekt som består. Förbättringen består i kvaliteten på maten som nu når upp till besökarnas krav. Aspekten som består och härrör från Sovjettiden är däremot den generellt sett låga nivån på servicebemötande. Nedan följer några exempel på restauranger som är populära i huvudstaden;
Old Hansa är en turistattraktion genom att vara en av stadens få medeltidsrestauranger. Du hittar den nära Rådhustorget och menyn är ganska dyr och innehåller bland annat björn och vildsvin. För de som inte vill missa sporten men hänga på den nya trenden med sportrestaurangen kan besöka Karia Kelder. För de som är ute efter mer lokala rätter kan besöka restaurangerna Kulde Notsu Kõrts eller Vana Villem eller Essti Maka.
Dyrare restauranger finns även; Pegasus, Bocca och Le Bonaparte, samtliga i gamla staden. Populära internationella restauranger är Afrikan Kitchen liksom den bästa av sushi tillhålen, Sushi Baar Silk. 


Pubar och Barer

Utelivet är som väntat väldigt bra i Tallinn och det finns flera ställen för att öva dansstegen på. Men det finns även en rad bra pubar och barer. Många av dessa är kända restauranger, tillhör hotell eller är omnämnda för att hysa populära liveband. Exempel på en restaurang är Pegasus som har en avslappnad stämning. Lounge Kaheksa ligger nära det stora utestället Hollywood och befolkas mer av folk ute efter en förfest. Det finns en rad platser med intressanta teman eller vad sägs om Scotland Yard med en brittisk lugn känsla av en pub? Eller kanske Depeche Mode som är helt och hållet en hyllning till den brittiska musikgruppen?  Sigari Maja är ett exempel på cigarrlounger för de mer kultiverade. Hell Hunt som blandar mysrum, öppna eldar och storbildsteve är en annan häftig upplevelse.


Shopping

Tallinn är en känd plats i Europa för sin shopping. Generellt sett är prisnivån något lägre än i Sverige och utbudet är brett. De flesta turister beger sig dock till gamla staden och dess många butiker. Shoppinggatan i staden heter Viru. I utkanten av huvudstaden har det dock växt upp nya varuhus med många svenska affärer där lokalborna handlar, exempelvis Stockmann.
Självklart finns det utmärkta marknader också, de två största är centrala marknaden och den ryska marknaden som är billigare och har ett större urval. Öppettiderna i affärerna är som hemma, ofta 9-5. Marknaderna är dock även öppna på helger.
Bra produkter att köpa med sig från Tallinn är ofta handgjorda; stickade tröjor, keramik, trä eller läderprodukter. Även choklad och antikviteter är av bra kvalitet. Gällande betalning (kort, Euro) liksom säkerhet bör ingetdera vara några problem.


Maila mig om du vill

Din epost-adress: (Your email)

Meddelande:

Snälla spamma mig inte så svara på en fråga (please no spam!!).

Vad blir detta: 3 + 3 =